English (UK)Nederlands (NL)

Vervolg Jobcoaching

Vervolgens maken we een plan om deze inzichten concreet te maken, elementen in dit deel van het traject zijn:
Het traject start met het Talentenspel. Via deze methode krijg je inzicht in je talenten en in stimulerende of belemmerende overtuigingen en gedragspatronen. Je verkent hoe je jouw talenten optimaal kunt laten samenwerken. Zo krijg je zicht op je levensmissie. Je gaat zien wat de richting is in je leven.

Vervolgens maken we een plan om deze inzichten concreet te maken. Elementen in dit deel van het traject zijn:
    -
Arbeidsverleden en huidige situatie.
    - Centrale drijfveren, jouw talenten inzetten
    - Welke vaardigheden horen daarbij?
    - Welke onderwerpen boeien je?
    - Onder welke omstandigheden floreer je?
    - Wat zijn voor jou bepalende waarden?
    - Praktische ondersteuning, een netwerk opbouwen, CV schrijven enz.
    - Gesprekken voeren, prioriteiten stellen, keuzes maken enz.

Resultaat
Aan het einde van het traject heb je een duidelijk beeld van je talenten en je passie. Je weet welke richting in werk het meest aansluit bij wie je werkelijk bent, je kunt de regisseur zijn van je eigen loopbaan.

 
Terug

Verbeelding raakt waardoor er ruimte ontstaat voor groter inzicht.