English (UK)Nederlands (NL)

Testimonials

Coaching

Dank zij Het Talentenspel durfde ik ontslag te nemen, de enige juiste keuze. Het hield niet op bij de vijf sessies. Ik heb genoeg vaardigheden geleerd om door middel van het spel mijzelf op koers te houden en daar heb ik nog vaak baat bij.  Emma, jounalist

Heel bijzonder om onder begeleiding van Talentinzicht, te ontdekken hoe ik mijn hele leven onbewust al aan mijn persoonlijke missie heb gewerkt. De intuïtieve manier van werken geeft ruimte om het hart te laten spreken in plaats van het hoofd. Hierdoor wordt de authentieke kern ècht geraakt. Bij mij heeft dit geresulteerd in een persoonlijke missie die ik tot in al mijn vezels voel, en in een rust bij het maken van keuzes.
Myrna, project manager

Eerdere loopbaantrajecten die ik had gevolgd om erachter te komen wat ik echt wil en waar mijn talenten liggen ontstegen nooit de sterkte- en zwaktelijstjes en bleven steken in volgorden van voor de hand liggende waarden en voorwaarden. Het Talentenspel omzeilde de bekende weg,de reis in de wereld van mijn talenten en hun behoeften werd onverwacht een helende reis. Maar gesterkt en met een missie ben ik teruggekeerd. Chris, communicatieadviseur

Mijn pad was een hobbelig weg waarvan ik niet wist waar het heen leidde. Totdat ik via via bij Talentinzicht terecht kwam. Het pad werd tijdens de sessies steviger en de richting steeds duidelijker. Meer dan ooit tevoren kreeg ik duidelijk welke aspecten ik zowel zakelijk als privé nodig heb om me in balans te voelen. Renske, arts

Het onderzoek naar alle facetten van je persoonlijkheid door "het spelen van het talentenspel" is buitengewoon verrijkend. Je leert jezelf als het ware op een nieuwe manier kennen, dat biedt nieuwe inzichten. Het grootste cadeau is uiteindelijk het beeld hoe je 12 talenten kunt inzetten bij de reis om te worden wie je bent! Marieke, controller bestuursstaf

De wijze waarop dit spel wordt begeleid is uitnodigend en goed onderzoekend. Je schrijft als het ware je eigen verhaal en gaat daarmee verder. Een boeiende en speelse manier van inzicht en uitzicht over je 'eigen stand van zaken' en de wensen die daar uit voortvloeien. Voor iedereen die zich zelf wil onderzoeken zeer aan te raden. Diet,  psychotherapeute

 

Workshops/trainingen

Een eye-opener!! De talenten die je via deze spelvorm (her)ontdekt, zijn persoonlijk en betekenisvol. Dit komt door het werken met beelden en verbeeldingskracht. Anders dan bij woorden heeft iedereen zijn eigen beeld bij personages. Door die verpersoonlijkte invulling van je talenten kom je terecht bij jezelf, je authenticiteit. Dan kom je bij je pure kracht! Gerard, deelnemer workshop bij van Ede & Partners

Talentinzicht maakt je bewust van je talenten. Na een ontslag is dat erg belangrijk. Door de spelvorm een oorspronkelijke en verdiepende manier om je talenten te 'ontmoeten' en deze meer eigen te maken. De werkwijze doet een beroep op je intuïtie in plaats van je ratio. Jan, deelnemer workshop bij van Ede & Partners

Dit spel heeft mij zeer veel zelfwaardering gebracht. Ik ben thuis gekomen met een zinnige levensmissie die mij veel energie geeft. ik heb genoten van de wijze waarop jullie de workshop geleid hebben. Heel veel ruimte voor mijn eigen ontdekkingsreis en bij vragen hebben jullie mij duidelijke en heldere handvatten gegeven om op een andere manier naar mijn talenten te kijken en nieuwe inzichten te verkrijgen. Odeke, eigenaar healthclub

Het was voor mij een bijzondere ervaring om naast de voor mij bekende talenten ook mijn latente talenten manifest te zien worden. Op speelse wijze kon ik gaandeweg in contact komen met mijn talenten en zo bij mijn kern. Ik vond het mooi hoe ik mijn levensboom tot bloei zag komen, uitmondend in mijn levensmissie. Een levensmissie die mij richting geeft en daarom bijzonder koester. Het resultaat van deze twee dagen is dat ik mijn hart heb gevolgd. Ik heb besloten om te stoppen met mijn huidige werk en een nieuwe start te maken met een eigen bedrijf. Felix, trainer/coach

Door het bewust worden van mijn talenten en waar de uitdagingen zitten heb ik een goed inzicht gekregen in mijn mogelijkheden. Die nog groter zijn dat ik al dacht. De manier waarop jullie beiden de groep hebben begeleid en aandacht aan het individu gaven, heb ik als heel prettig en deskundig ervaren. Berry, financieel adviseur/directeur