English (UK)Nederlands (NL)

Organisaties

Organisaties en teams kennen hun eigen dynamiek.
Daar waar mensen samenwerken is het logisch dat persoonlijkheden elkaar versterken en beïnvloeden. Dat heeft gevolgen voor de effectiviteit en het functioneren van de organisatie en het team en voor iedere individuele medewerker of manager.

En hoe verhouden medewerkers zich tot de missie en doelstelling van de organisatie?
Onderzoek wijst uit dat medewerkerstevredenheid en -verbondenheid, een direct effect heeft op de productiviteit en het succes van de organisatie.

Met het Talentenspel wordt de persoonlijke, team- of bedrijfsmissie zichtbaar.
Het kennen van talenten, samen met de geformuleerde missie, geeft motivatie, focus en daadkracht. Zowel voor de individuele werknemer als de leidinggevende en de ondernemer. Maar ook voor teams en voor de organisatie als geheel.


Vervolg Organisatie Trajecten

Je voornaamste bron vind je in jezelf.

Je collega's, je leidinggevende, je klanten zij houden je een spiegel voor.